Videos

Wat houdt de nieuwe regelgeving ter bescherming van klokkenluiders in? Wie moet eraan voldoen? Welke verplichtingen moet men naleven? In de volgende video’s geeft Joris Lambrechts van Finvision u de essentie van de nieuwe regeling mee.

Meldingskanaal

De wet op de bescherming van klokkenluiders verplicht organisaties om een kanaal aan te bieden voor het melden van vermoedelijke inbreuken.

Contact

Federatie van Belgische Kamers
van Koophandel

Belliardstraat 2, 1040 Brussel
klokkenluiders@belgianchambers.be