Kenmerken

Onze dienst Meldingskanaal is een platform waar de meldingen van inbreuken in uw organisatie kunnen worden verzameld en verwerkt. De organisatie kan het kanaal gebruiken om een gesprek te voeren met de klokkenluider en de klokkenluider op de hoogte te stellen van eventuele acties die zijn ondernomen. Het meldingskanaal is een eenvoudige en veilige manier om meldingen te ontvangen, met klokkenluiders te communiceren en meldingen op een eenvoudige manier te verwerken.

Belangrijkste kenmerken

icon-anonyme
Anonieme meldingen
De persoon die een melding doet, heeft de mogelijkheid deze volledig anoniem of met bekendmaking van de eigen identiteit in te dienen. Het indienen van meldingen is eenvoudig en er wordt rekening gehouden met gegevensbeveiliging en anonimiteit.
icon-form
Veelzijdige opties voor het meldingsformulier
Het kanaal kan één of meerdere meldingsformulieren hebben. Verschillende formulieren zijn nodig wanneer bijvoorbeeld meldingen over verschillende onderwerpen aan verschillende personen moeten worden gericht, of wanneer in verschillende formulieren om verschillende informatie wordt gevraagd.
icon-discussion
Contact met de klokkenluider
Nadat een melding is verzonden, kunnen de verwerker en de klokkenluider indien nodig nog een vertrouwelijk gesprek voeren zonder de identiteit van een van beide partijen bekend te maken.
icon-active
Geschikt voor organisaties van elke omvang
Dankzij zijn functionaliteiten kan de dienst Meldingskanaal worden geschaald om te voldoen aan de behoeften van organisaties van elke omvang.
icon-security-data
Gegevensbeveiliging en -bescherming zijn crucial

Om de absolute vertrouwelijkheid van de meldingen te garanderen, zijn inspanningen geleverd om de gegevensbeveiliging van de dienst te versterken, zowel door technische oplossingen voor gegevensbeveiliging als door een zorgvuldige planning van de onderhouds- en administratieve processen. Belgian Chambers is verantwoordelijk voor alles wat verband houdt met het onderhoud, het beheer en de ontwikkeling van de dienst. De Kamer van Koophandel zal nooit de inhoud van ingediende meldingen zien en zal geen informatie over klokkenluiders verzamelen die toelaat om diens identiteit te achterhalen.

Meldingskanaal

De wet op de bescherming van klokkenluiders verplicht organisaties om een kanaal aan te bieden voor het melden van vermoedelijke inbreuken.

Contact

Federatie van Belgische Kamers
van Koophandel

Belliardstraat 2, 1040 Brussel
klokkenluiders@belgianchambers.be